هزینه ها

صفحه اصلی > هزینه ها

الف) مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، حتما یکی از نویسندگان مشمول بند 1 و بقیه­ی نویسندگان در صورت شرکت در کنفرانس و داشتن تمایل برای بهره گیری از بسته­ی کنفرانس، مشمول بند 3 خواهند بود.

ب) نویسندگانی که بیش از یک مقاله­ ی پذیرفته شده دارند، علاوه بر بند 1 مشمول بند 2 نیز می شوند.

ج) شرکت در کنفرانس برای همگان بدون بهره مندی از بسته­ ی کنفرانس، رایگان است.

اسکان: دبیرخانه­ ی کنفرانس برای تامین محل اسکان شرکت کنندگان تعهدی ندارد (بجز مهمانان ویژه و سخنرانان کلیدی)  اما از طریق تعامل با سازمان­ها و نهادهای مرتبط، همکاری لازم را جهت رزرو هتل با قیمت مناسب­تر برای متقاضیان، معمول خواهد داشت.

نوع ثبت نام

مبلغ

ملاحظات

1-     ارائه دهنده­ ی مقاله

هیات علمی:

2/500/000 ریال

 

دانشجویی

1/500/000 ریال

آزاد:

1/700/000 ریال

تعهدات کنفرانس: بسته­ ی کنفرانس (کیف+خودکار+مجموعه مقالات کنفرانس +کتابچه ­ی برنامه ­های کنفرانس)، گواهی­ های مربوطه، دو وعده ناهار و 4 میان وعده.

 

2-     مقاله­ ی دوم به بعد

700/000 ریال

 

3-     هر یک از شرکت کنندگان بدون مقاله

هیات علمی:

1/500/000 ریال

 

دانشجویی و آزاد:

1/300/000 ریال

تعهدات کنفرانس: بسته­ ی کنفرانس (کیف+خودکار+مجموعه مقالات کنفرانس +کتابچه­ ی برنامه ­های کنفرانس)، گواهی ­های مربوطه، دو وعده ناهار و 4 میان وعده.

4-     ارائه دهندگان نرم افزارهای زبانی

1/500/000 ریال

 

تعهدات کنفرانس: بسته­ ی کنفرانس (کیف+خودکار+مجموعه مقالات کنفرانس +کتابچه­ ی برنامه ­های کنفرانس)، گواهی­ های مربوطه، دو وعده ناهار و 4 میان وعده.

 

5-     شرکت در کارگاه­های جانبی کنفرانس (هر نفر در هر کارگاه)

500/000 ریال

پذیرایی، گواهی شرکت در کارگاه